Līga Ķezbere

Direktores vietniece mācību procesa organizācijā