Līga Šmite – Fišere

Direktores vietniece izglītības jomā