Dalies:

Aicinām darbā DIREKTORA VIETNIEKU

(Direktora vietnieks stratēģiskās plānošanas un izglītības attīstības jomā)

(profesiju klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku ar 2024. gada 15. jūliju

Piedāvājam:

 • Vienu veselu darba slodzi
 • Normālais darba laiks: 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā
 • Stabilu atalgojumu (no 1862 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši Valmieras tehnikuma sasniegtajiem rezultātiem un individuālajam novērtējumam)
 • Sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes termiņa)
 • Apmaksātu profesionālo pilnveidi
 • Modernu darba vidi un labus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā

Galvenie darba pienākumi:

 • Piedalīties izglītības iestādes izglītības programmu stratēģiskās attīstības plānošanā, izglītojamo uzņemšanas plānošanā, konsultējoties ar nozaru asociācijām, nozaru ekspertu padomēm, starptautiskajiem, valsts mēroga un reģionālajiem partneriem
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības stratēģijas izstrādē, materiāli tehniskās bāzes pilnveidē,  inovatīvu izglītības tehnoloģiju un procesu ieviešanā
 • Organizēt izglītības iestādes akreditācijas procesu
 • Koordinēt izglītības iestādes izglītojamo uzņemšanas procesu un piedalīties izglītojamo uzņemšanas komisijas darbā
 • Organizēt personas kompetences atzīšanas procesu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos
 • Organizēt centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norisi
 • Veikt mācību rezultātu, valsts centralizēto eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu rezultātu apkopošanu un analīzi, izvirzīt uzdevumus to uzlabošanai
 • Organizēt izglītības iestādes pedagogu un izglītojamo piedalīšanos novada, reģiona un valsts mēroga profesionālās meistarības konkursos, organizēt izglītības iestādē dažādus profesionālās meistarības konkursus, meistarklases
 • Sagatavot izglītības iestādes atskaites, izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu
 • Organizēt izglītības iestādes diplomu, kvalifikācijas apliecību un sekmju izrakstu par profesionālo izglītību sagatavošanu, sekmju izrakstu un moduļu apliecību  sagatavošanu un izsniegšanu izglītojamajiem, kuri pārtraukuši mācības
 • Pārraudzīt praktisko darbu norises kārtības kvalitāti kvalifikācijās (jomās): klientu apkalpošanas speciālists; uzskaites grāmatvedis; loģistikas darbinieks; pārtikas produktu ražošanas tehniķis; pavārs; viesmīlis
 • Nodrošināt mācību laboratoriju materiāli tehniskās bāzes atbilstību izglītības programmām, t.sk. gatavojoties konkursiem
 • Organizēt, pārraudzīt un koordinēt pārtikas produktu ražošanas laboratoriju darbību

Prasības pretendentam:

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (t.sk. saistīti ar cilvēkresursu vadību)
 • Zināšanas un pieredze izglītības procesa organizācijā, stratēģiskā plānošanā un projektu izstrādē
 • Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze un sasniegti rezultāti mūsdienīgu un inovatīvu izglītības tehnoloģiju  ieviešanā
 • Valsts valodas zināšanas: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)
 • Angļu valodas zināšanas B2 pakāpē
 • Labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, CANVA, interneta pārlūkiem un citiem digitālajiem rīkiem
 • Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Tālrunis informācijai: direktore Vineta Melngārša tālr.29194941

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu

personals@valmierastehnikums.lv ar norādi “Izglītības iestādes direktora vietniekavakancei” līdz 2024.gada 26.aprīlim.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē