Dalies:

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

Izglītības programmaEnerģētika un elektrotehnika
Iegūstamā kvalifikācijaAtjaunojamās enerģētikas tehniķis,
ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums4 gadi
Finansējums Valsts budžets

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi
 • Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi
 • Elektroietaišu montāžas palīgdarbi
 • Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi
 • Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos
 • Sadales ietaišu izbūve
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija
 • Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana
 • Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbos
 • Atjaunojamo resursu izmantošana elektroenerģijas ražošanā
 • Atjaunojamo resursu izmantošana siltumenerģijas ražošanā
 • Atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža un uzstādīšana
 • Atjaunojamās enerģētikas iekārtu ekspluatācija
 • Atjaunojamās enerģētikas iekārtu demontāža un materiālu utilizācija
 • Atjaunojamās enerģētikas tehniķa prakse
 • Darbs spriegumaktīvā vidē
 • Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana
 • Cauruļvadu montāža
 • Hidrodinamisko un termodinamisko sistēmu uzstādīšana un ekspluatācija

Pilnu mācību plānu vari aplūkot šeit.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.

Uzņemšanas prasības: tiek uzņemtas personas, kurām vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm, kā arī mācību sasniegumu kopsumma matemātikā, fizikā, ķīmijā un informātikā pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts” nav zemāka par 20 ballēm.

Prakses un darba iespējas:

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis var strādāt uzņēmumos, kuros izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā (veic izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju).