Dalies:

Metodiskais darbs

Metodiskā darba mērķis ir sekmēt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti profesionālajā izglītībā, lai uzlabotu izglītojamiem iespēju iegūt nepieciešamās profesionālās kompetences atbilstoši izvēlētās profesijas standartam.

Metodiskais darbs veicina pedagogu radošo pašizteikšanos, popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību, tā stiprinot saikni starp radošumu izglītībā un ilgtspējīgu attīstību, veicinot pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, popularizējot labās prakses piemērus mācību priekšmetu/jomu saturā, paplašinot pedagogu redzesloku par daudzveidīgajām pašizteikšanās formām, metodēm un iespējām izglītības jomā.

Dokumenti

Valmieras tehnikuma metodiskās nozares

Sasniedzamais rezultāts, tā veidošana.

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto un spēkratu) nozare

MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS

Profesijas standarts
Profesionālās izglītības programmas paraugs (izstrādes stadijā)
Profesionālās izglītības programmas Mācību plāna paraugs (izstrādes stadijā)
Profesijas standarta mērķi, uzdevumi un SR (izstrādes stadijā)

Metodiskā darba organizācija

Mācību un audzināšanas nodaļa

Direktores vietniece izglītības un kvalitātes attīstības jomā
Mūžizglītības un metodiskā nodaļa

Izglītības metodiķe sākotnējo izglītības programmu attīstības jomā

Mācību jomu un izglītības programmu koordinatori

Komisijas (vispārizglītojošo mācību priekšmetu, profesionālo mācību priekšmetu/moduļu, izglītības programmu)
Pieaugušo izglītības resursu centrs

Izglītības metodiķe pieaugušo izglītībā (1)

Mācību jomu koordinatori

Mācību jomas, profesionālās vidējās izglītības programmu nozares, profesionālās vidējās izglītibas programmas kvalifikācijas nosaukumsKoordinatora vārds, uzvārdsE-pasts
Valodu mācību joma (Latviešu valoda)
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā (Literatūra)
A. Eikloneanitra.eiklone@valmierastehnikums.lv
Valodu mācību joma (Svešvalodu (angļu, krievu, vācu u.c.))S.Krastiņasanita.krastina@valmierastehnikums.lv
Sociālā un pilsoniskā mācību joma A.Šamšele agita.samsele@valmierastehnikums.lv
Dabaszinātņu mācību joma A. Bajāreanita.bajare@valmierastehnikums.lv
Matemātikas mācību joma V.Beļajeva vija.belajeva@valmierastehnikums.lv
Tehnoloģiju mācību joma A. Kokarsandris.kokars@valmierastehnikums.lv
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma L.Māziņalinda.mazina@valmierastehnikums.lv
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesionālās vidējās izglītības programmas I.Birzniece inese.birzniece@valmierastehnikums.lv
Klientu apkalpošanas speciālists L.Blaualiva.blaua@valmierastehnikums.lv
Grāmatvedis I.Salmane ieva.salmane@valmierastehnikums.lv
Pavārs I.Spuņģeindra.spunge@valmierastehnikums.lv
Viesmīlis S.Pazāne solvita.pazane@valmierastehnikums.lv
Loģistikas darbinieksA.Rižikovaarita.rizikova@valmierastehnikums.lv
Programmēšanas tehniķis S.Upīte sarmite.upite@valmierastehnikums.lv
Pārtikas produktu ražošanas tehniķisE.Neļķeelina.nelke@valmierastehnikums.lv
Plašāka skolēna izglītības pieredzeV.Zeibotevita.zeibote@valmierastehnikums.lv
Iekļaujoša izglītībaV.Zeibotevita.zeibote@valmierastehnikums.lv