Dalies:

STĀSTS PAR MUMS

Valmieras tehnikuma mērķis ir piedāvāt apgūt profesiju, kas būs pieprasīta darba tirgū un nodrošinās darba iespējas pēc skolas pabeigšanas.

Vienlaikus ļoti svarīgs aspekts ir kvalitatīvas vidējās izglītības iegūšana, lai pēc skolas pabeigšanas jaunieši būtu konkurētspējīgi, startējot arī konkursos uz studiju vietām augstskolās. Mums svarīga ir laba izglītība, mājīga un cieņpilna vide, kā arī labs pamats ambicioziem mērķiem!

/tehnikuma direktore Vineta Melngārša/

Par mums

Valmieras tehnikums ir viena no modernākajām skolām Latvijā ar septiņām laboratorijām. Pie mums profesionālo vidējo izglītību apgūst jaunieši, bet izglītoties mūža garumā turpina viņu vecāki un vecvecāki. Mūsu vērtību saraksta augšgalā ir kvalitāte, kompetence, mērķtiecība un mūsdienīgums, kas raksturo ikkatru pedagogu, izglītojamo un tehnikuma saimi kopumā.

Misija

Veidot VT par reģiona ekonomikas, intelektuālā kapitāla, personības izaugsmes un profesionālās izglītības inovāciju resursu centru, sagatavojot, piesaistot un noturot dažādus pasaules līmeņa talantus Vidzemes reģionā.

Vīzija 2027

Kļūt par Eiropā atpazīstamu un Vidzemē spēcīgāko profesionālās izglītības inovāciju resursu centru, kas sadarbībā ar industriju, īsteno profesionālo izglītību visām sabiedrības grupām.

Vērtības

Kompetence – augsts kompetences līmenis gan izglītības kvalitātes ziņā, gan spējās, kas jānodod izglītojamajiem. Zinoši, profesionāli, uz izcilību orientēti pedagogi, zinātkāri, atvērti un sasniegumiem orientēti izglītojamie.

Mērķtiecība – mērķtiecīgas specialitātes vai izglītības tematiskās jomas izvēle, cītīgs darbs, savu prasmju attīstība un rezultatīvs darbs gan izglītojamajiem, gan pedagogiem un pārējiem darbiniekiem.

Mūsdienīgums – visaugstākā prioritāte mūsdienīgiem, inovatīviem risinājumiem, metodēm un pieejām visos līmeņos, progresīvās domāšanas attīstīšana, jauniešus uzrunājoša vizuālā identitāte un komunikācija.

Dokumenti

Iestādes darbu reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi dokumenti, kas atrodami sadaļā Dokumenti.