Dalies:

Klientu apkalpošanas speciālists

Klientu apkalpošanas speciālists informē esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

Izglītības programma:Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija:Klientu apkalpošanas speciālists, ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums:4 gadi
Finansējums:Valsts budžets
(Uzņemšana 2024./2025.m.g. netiek organizēta)

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Organizācijas darbības pamatprocesi
 • Biroja darba organizēšana (1.līmenis)
 • Dokumentēšana
 • Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)
 • Biroja darba organizēšana (2.līmenis)
 • Korporatīvā komunikācija
 • Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana
 • Klientu vajadzību izpēte
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Lietišķo tikšanos organizēšana
 • Klientu apkalpošana
 • Klientu apkalpošanas speciālista prakse
 • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
 • Grāmatvedības kārtošana
 • Personas datu aizsardzība

Pilnu mācību plānu vari aplūkot šeit.

Uzņemšanas prasības: vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
izglītojamie tiks uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu latviešu valodā, svešvalodā (pirmajā) un matemātikā, kas norādīts personas pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”.

Prakses un darba iespējas:

Klientu apkalpošanas speciālists var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kas nodarbojas ar finanšu konsultāciju sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldības institūcijās, biedrībās, nodibinājumos.