Dalies:

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Izglītības programma:Metālapstrāde, 32a 521 01 1
Iegūstamā kvalifikācija:Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)
Mācību ilgums:1 gads
Finansējums:Valsts budžets
Apjoms:1520 stundas
Īstenošanas forma:Klātiene – Vadu iela 3, Valmiera

Izglītības procesā sagatavot lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135), kurš sagatavo MAG metināšanas iekārtu, izvēlas nepieciešamo aprīkojumu, aktīvo aizsarggāzi un piedevmateriālus, iestata metināšanas režīmus, metina saduršuves un kakta šuves dažādās pozīcijās, vizuāli identificē un labo metināšanas neatbilstības/defektus, ievērojot LVS EN ISO atbilstošo standartu nosacījumus.

Uzņemšanas prasības:

jaunieši, kas sasnieguši 17 gadu vecumu;

vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
izglītojamie tiks uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu matemātikā, svešvalodā (pirmajā), kas norādīts personas pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.