Dalies:

Mehatronisku sistēmu tehniķis

Izglītības programma:Mehatronika
Iegūstamā kvalifikācija:Mehatronisku sistēmu tehniķis, ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums:4 gadi
Finansējums:Valsts budžets

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Mehatroniskas sistēmas industriālajā ražošanā
 • Rasējumu izstrāde mehatroniskām sistēmām
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
 • Mehatronisku sistēmu tehniskie pamatdarbi
 • Mehānisku mezglu apkope un remonts
 • Hidraulisku un pneimatisku mezglu apkope un remonts
 • Elektrisku un elektronisku mezglu apkope un remonts
 • Mehatronisku sistēmu apkope un remonts
 • Iekārtu detaļu datorizētā projektēšana
 • Programmējamo loģisko kontrolleru programmēšanas pamati
 • Mehatronisku sistēmu tehniķa prakse
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Industriālo iekārtu programmēšana
 • Inovatīvo tehnoloģiju lietojums ražošanā
 • Mehatronisku sistēmu tehniskā apkalpošana atbilstoši kvalitātes vadības principiem
 • Mehatronisku sistēmu tehniskā apkalpošana reģionam raksturīgā industrijā

Pilnu mācību plānu vari aplūkot šeit.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.

Uzņemšanas prasības: tiek uzņemtas personas, kurām vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm, kā arī mācību sasniegumu kopsumma matemātikā, fizikā, ķīmijā un informātikā pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts” nav zemāka par 20 ballēm.

Prakses un darba iespējas:

Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa uzņēmumos (pārtikas rūpniecības, ķīmiskās rūpniecības, vieglās rūpniecības, metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, enerģētikas uzņēmumos, kā arī klientu servisa uzņēmumos, kuros izmanto mehatroniskās sistēmas un automātiskās iekārtas) vai kā individuālais komersants, vai kā pašnodarbināta persona.