Dalies:

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Izglītības programma:Pārtikas produktu tehnoloģija
Iegūstamā kvalifikācija:Pārtikas produktu ražošanas tehniķis, ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums:4 gadi
Finansējums:Valsts budžets

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Tehnoloģiskās plūsmas nodrošināšana pārtikas aprites uzņēmumā
 • Paškontroles sistēmas prasību ievērošana pārtikas aprites uzņēmumā
 • Pārtikas produktu ražošanas izejvielu aprite
 • Pārtikas produktu ražošanas izejvielu pirmapstrāde
 • Pārtikas produktu ražošana
 • Galaproduktu iepakošana
 • Galaprodukta aprite
 • Pārtikas produktu ražošanas tehniķa prakse
 • Gaļas un gaļas pārstrādes produktu ražošana
 • Zivju un zivju produktu ražošana
 • Piena un piena produktu ražošana
 • Maizes un miltu produktu ražošana
 • Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošana
 • Augļu un dārzeņu produktu ražošana
 • Dzērienu ražošana

Pilnu mācību plānu vari aplūkot šeit.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.

Uzņemšanas prasības: vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
izglītojamie tiks uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu latviešu valodā, svešvalodā (pirmajā) un matemātikā, kas norādīts personas pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”.

Prakses un darba iespējas:

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas produktu ražošanas nozarēs: gaļas, piena, augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumos, zivju produkcijas, kulinārijas izstrādājumu, dzērienu, konditorejas izstrādājumu un saldumu ražošanas uzņēmumos.