Dalies:

Programmēšanas tehniķis

Izglītības programma:Programmēšana
Iegūstamā kvalifikācija:Programmēšanas tehniķis, ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums:4 gadi
Finansējums:Valsts budžets

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • EIKT pamatprocesi un darbu veidi
 • EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
 • Algoritmēšanas un programmēšanas pamati
 • Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei
 • Datorsistēmas un datortīkli
 • Sistēmu programmēšana
 • Datu bāzu programmēšana
 • Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
 • Programmēšanas tehnoloģijas
 • Matemātikas speciālās nodaļas
 • EIKT drošības politikā
 • Programmēšanas tehniķa prakse
 • Lietotnes programmēšana
 • Datorspēļu programmēšana
 • Specifiskas programmēšanas vides
 • EIKT produktu izstrāde

Ar pilnu mācību plānu vari iepazīties šeit.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.

Uzņemšanas prasības: tiek uzņemtas personas, kurām vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm, kā arī mācību sasniegumu kopsumma angļu valodā, matemātikā, fizikā un informātikā pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts” nav zemāka par 21 balli.

Prakses un darba iespējas:

Programmēšanas tehniķis var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras, interneta lapu, datorspēļu vai mobilo aplikāciju izstrādi;
 • uzņēmumos, kuri uzkrāj un apstrādā datus lielās datu bāzēs (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti);
 • uzņēmumos, kuri nodrošina informācijas un datu apriti (piemēram, pasts, ziņu dienesti un portāli);
 • telekomunikāciju un mobilo sakaru uzņēmumos;
 • ražošanas uzņēmumos, izstrādājot aparatūras vai iekārtu programmnodrošinājumu;
 • jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska programmēšana darbu veikšanai (piemēram, jāizstrādā, jāuzlabo vai jāuztur īpašas grāmatvedības, lietvedības vai uzskaites programmas, jāizstrādā vai jāuztur uzņēmuma mājas lapa).