Dalies:

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC) iestatītājs

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs veic programmvadības metālapstrādes darbgaldu un tehnoloģisko līniju iestatīšanas darbus, veido metāla un kompozītmateriālu detaļu apstrādes programmas, plāno un veic sagatavju, palīgierīču un instrumentu piesaistes darbus, uzrauga ražošanas iekārtu darba procesu, sniedz tehnisku atbalstu programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatoram.

Izglītības programma:Metālapstrāde
Iegūstamā kvalifikācija:Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs,
ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums:4 gadi
Finansējums:Valsts budžets

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Metāla vai kompozītmateriālu apstrādes darbu pamatprocesi
 • Metāla vai kompozītmateriālu virsmas apstrāde
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošanas tehniskā dokumentācija
 • Programmvadības metālapstrādes darbgalda sagatavošana darbam
 • Frēzēšana ar programmvadības metālaptrādes darbgaldu
 • Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu
 • Metāla vai kompozītmateriālu detaļas izgatavošana uz programmvadības metālapstrādes darbgaldiem
 • Izgatavotās metāla vai kompozītmateriālu detaļas apstrāde
 • Metāla vai kompozītmateriālu materiālu saražotās produkcijas uzskaite
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu programmas izveide
 • Paaugstinātas sarežģītības metāla vai kompozītmateriālu detaļu virpošana
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operatora prakse
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāja prakse
 • Programmvadības metālapstrādes darbgaldu programmas izveide
 • Paaugstinātas sarežģītības metāla vai kompozītmateriālu detaļu virpošana
 • Mašīnbūves materiāli
 • Metālu termiskā apstrāde

Pilnu mācību plānu vari aplūkot šeit.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.

Uzņemšanas prasības: tiek uzņemtas personas, kurām vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm, kā arī mācību sasniegumu kopsumma matemātikā, fizikā, ķīmijā un informātikā pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts” nav zemāka par 20 ballēm.

Prakses un darba iespējas:

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC) iestatītājs var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citu nozaru uzņēmumos, kuros ražošanas procesā izmanto datorizētos ciparu vadības (CNC) darbgaldus.