Dalies:

Uzskaites grāmatvedis

Uzskaites grāmatvedis veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā.

Izglītības programma:Grāmatvedība
Iegūstamā kvalifikācija:Uzskaites grāmatvedis, ceturtais LKI līmenis
Mācību ilgums:4 gadi
Finansējums:Valsts budžets

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Grāmatvedības pamati
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
 • Bezskaidras naudas operācijas
 • Dokumentu kontrole
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Krājumu uzskaite
 • Debitoru uzskaite
 • Nākamo periodu izmaksu uzskaite
 • Finanšu aizdevuma analīze
 • Naudas līdzekļu uzskaite
 • Pašu kapitāla uzskaite
 • Kreditoru uzskaite
 • Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite
 • Inventarizācija
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
 • Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana
 • Uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
 • Grāmatveža prakse
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā
 • Nodokļu režīma izvēle
 • Sadarbība ar nerezidentiem
 • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
 • Dokumentācija

Pilnu mācību plānu vari aplūkot šeit.

Konkursa kārtība izglītojamo uzņemšanai valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās 2024./2025.mācību gadā pieejama šeit.

Uzņemšanas prasības: vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm, matemātikā par 5 ballēm;
izvērtējot sekmes latviešu valodā, svešvalodā (pirmajā) un matemātikā, kas norādītas personas pamatizglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”.

Prakses un darba iespējas:

Uzskaites grāmatvedis var strādāt privātajā sektorā un valsts pārvaldes institūcijās, veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavot finanšu pārskatus, apkopot un analizēt statistikas un uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus.