Dalies:

SAM 8.5.3

SAM 8.5.3. mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi.

Galvenās darbības
Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai:

 • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto cilvēkresursu plānu izstrādei vai pilnveidei;
 • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai;

Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidei;

Atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai;

Atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā.

Plānotie rezultāti
Izstrādātas vai pilnveidotas attīstības stratēģijas un ar to saistītie cilvēkresursu attīstības plāni – vismaz 20 dokumenti.

Sniegts atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, to vietniekiem un citiem administrācijas pārstāvjiem, konventa pārstāvjiem profesionālās pilnveides pasākumos, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajā plānošanā, pieaugušo izglītībā, sadarbības veicināšanā ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidē, digitālajā pratībā – 500 personām.

Sniegts atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, prakses vadītājiem un amata meistariem, darba vidē balstītu mācību vadītājiem un administrācijas pārstāvjiem vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidē, t.sk. pedagoģiskās kompetences attīstīšanā – 2500 personām un modulāro izglītības programmu aprobācijā -1000 personām.

Sniegti atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā – 1238 personām, un citās Eiropas savienības dalībvalstīs – 137 personām, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajā izmantošanā – 100 personām.

Sniegti atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā – 300 personām.

Kopsummā, projekta aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 5416 personas.

Sadarbības partneri

 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Saldus tehnikums
 • Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
 • PIKC “Jelgavas Tehnikums”
 • PIKC “Rēzeknes tehnikums”
 • PIKC „Smiltenes tehnikums”
 • Valsts SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”
 • PIKC “Valmieras tehnikums”
 • PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
 • PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
 • PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”
 • PIKC “Ventspils Tehnikums”
 • PIKC “Daugavpils tehnikums”
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
 • Kandavas lauksaimniecības tehnikums
 • PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”
 • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
 • Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
 • PIKC „Ogres tehnikums”
 • PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”
 • PIKC “Priekuļu tehnikums”

Informācija sagatavota pēc VISC datiem uz 30.08.2017.

Informācija aktualizēta pēc VISC datiem uz 20.08.2018.

Informācija aktualizēta pēc VISC datiem uz 30.08.2019.

Informācija aktualizēta pēc VISC datiem uz 31.08.2020.

Par projektu atbildīgā persona: Valmieras tehnikuma direktora vietnieks darba vidē balstītas izglītības jomā Inga Zariņa-Bojāre, e-pasts: inga.zarina-bojare@valmierastehnikums.lv

Projekta kontaktpersona VISC: Elīna Kokina, e-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv