13.10.2021

Dalies:

Kvalifikācijas apliecības lokmetināšanā ieguvuši vairāki metālapstrādes meistari

SAM 8.4.1 17

Valmieras tehnikumā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros profesionālās tālākizglītības programmu “Metālapstrāde” ar kvalifikāciju – lokmetinātājs MAG apguva seši SIA “VALPRO” darbinieki (grupa P20-2020). Mācību process grupai bija gana izaicinošs- izglītojamie teoriju apguva pilnībā attālināti, kam sekoja intensīvas praktiskās apmācības vasaras sezonā. Skolotājs Jānis Putniņš ir gandarīts par audzēkņiem, jo grupas dalībnieki bijuši ļoti motivēti apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī aktīvi dalījušies savā līdzšinējā metāla apstrādes darbu pieredzē.

9.oktobrī jaunie metinātāji veiksmīgi un ar labiem rezultātiem nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pēc eksāmena sekoja svinīgā profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniegšana. Tā kā visi grupas dalībnieki jau ir praktizējoši metālapstrādes speciālisti, šīs kvalifikācijas iegūšana bija nozīmīgs solis profesionālās meistarības paaugstināšanā. Novēlam, lai izdodas veiksmīgi pielietot iegūtās zināšanas darbā!

Valmieras tehnikums īsteno dažādas izglītības programmas pieaugušajiem jau no pirmās Projekta kārtas (no 2017.gada decembra), un arī turpmāk plāno piedāvāt apgūt jaunas darba vidē pieprasītas prasmes. Nākošās, 7.kārtas, pieteikšanās mācībām tiek plānota jau šī gada nogalē. Aktualitātes un jaunākā informācija par mācību iespējām un piedāvājumiem pieejama šeit, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.