19.09.2023

Dalies:

4.Kursa jauniešI, kuri apgūst klientu apkalpošanas speciālista, viesmīļa, pavāra un pārtikas produkta ražošanas tehniķa profesiju aicināti pieteikties erasmus+ praksei ārzemēs!

190923 Erasmus

Lai piedalītos atlasē, līdz 25.septembrim (ieskaitot) jāaizpilda pieteikuma anketa, pievienojot savu CV angļu valodā.

Prakses ilgums būs 6 nedēļas un norises laiks – mācību gada pirmais semestris.                                                                                                                             

Atlases kritēriji: 

  • Iesniegtais pieteikums;
  • Motivācija piedalīties projektā un doties praksē uz ārzemēm;
  • Intervija-klātienē (iekļauti jautājumi arī svešvalodā);
  • Audzinātāja vērtējums;
  • Profesionālas prasmes;
  • Sekmes un attieksme pret mācību procesu. 

Dalība projektā tiks ieskaitīta kā daļa no kvalifikācijas prakses.

Mobilitātes tiek īstenotas Erasmus+ projekta Nr.  2023-1-LV01-KA121-VET-000140754 ietvaros un tiek līdzfinansētas no Eiropas Savienības budžeta.