04.03.2023

Dalies:

Absolventa pieredzes stāsts: Valcēniete praktizējas Portugālē un sapņo par savu uzņēmumu

Valkas pamatskolas (tagad – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija) absolvente Jete Jozefīne Jansone ir topošā pārtikas produktu ražošanas tehniķe. Absolvējot devīto klasi, meitene sapņoja savu nākotni saistīt ar sporta nozari, veidojot karjeru kā fitnesa trenerei. Vienlaikus Jeti Jozefīni ieinteresēja da-žādu pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas procesi, tāpēc tika pieņemt lēmums Valmieras teh-nikumā apgūt ar tiem saistītu specialitāti. Šogad Jetes Jozefīnes profesionālie ceļi aizveduši līdz pat Portugālei.

Jete Jozefīne sevi raksturo kā aktīvu jaunieti, kas labprāt pieņem dažādus izaicinājumus. Otrā kursa laikā meitenei radās ideja par daudzfunkcionālu ēšanas instrumentu cilvēkiem ar kustību traucēju-miem. Šo ideju viņa īstenoja kopā ar skolas biedriem, skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) Junior Achievement Latvia ietvaros, sadarbībā ar interešu izglītības skolotāju Ilzi Kobiaku.

Mācoties Valmieras tehnikumā, nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa ir prakse, lai varētu pielietot iepriekš mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt jaunas prasmes. Jete Jozefīne katru gadu izvēlējās praktizēties citā uzņēmumā, lai iegūtu plašāku pieredzi. Kā vienu no intere-santākajam prakses vietām, meitene min AS “Valmieras piens’’, kur bija iespēja piedalīties piena produktu ražošanas un pārstrādes procesos. Savukārt šoziem Jete Jozefīne devās sešu nedēļu ilgā Erasmus+ praksē uz Portugāli, Lisabonu, lai stātos pretī izaicinājumam pielāgoties ārvalstu uz-ņēmumu specifikai, adaptēties sadzīvei ar ārzemju jauniešiem un ikdienā savstarpēji sazināties, izmantojot svešvalodu.

Atceroties prakses laiku, Jete uzskata, ka “lielākais izaicinājums bija būt prom no mājām un sešas nedēļas risināt sadzīves jautājumus ar citiem jauniešiem no Lietuvas, Igaunijas un Dānijas. Dzīvo-jām vienā dzīvoklī, un dažkārt traucēja valodas barjera.”

Jete smej, ka “protams, latviešu izskata īpatnības veicināja pastiprinātāku uzmanību, jo es taču esmu blondīne”. Arī darbs gaļas pārstrādes rūpnīcā nebija viegls, taču atsaucīgie kolēģi palīdzēja tikt gadā ar darbiem, ko iepriekš nebiju veikusi, piemēram, gaļas pārstrāde un termisko apstrāžu kontrole.

Vērtējot praksē Portugālē pavadīto laiku, Jete Jozefīne ar pārliecību apgalvo: “Viennozīmīgi varu teikt, ka projekta laikā iegūtie kontakti un pieredze ir vērtīga. Vēl arvien komunicēju ar uzņēmuma kolēģiem, ar kuriem kopā attīstīju prasmes, pilnveidoju zināšanas par pārtikas tehniķa profesijas specifiku un paplašināju savu redzes loku. Prakses laikā darba bija patiešām daudz. Tas ir tikai mīts, ka, aizbraucot praksē Erasmus+ projekta ietvaros, varēs atpūsties un gozēties saulītē.”

Lūkojoties nākotnē, Jete Jozefīne runā par saviem turpmākajiem plāniem: “Tālāk došos studēt uz-ņēmējdarbību, lai, apvienojot iegūtās prasmes un zināšanas, varētu veidot savu uzņēmumu. Par to jau sen sapņoju.”

Četrus gadus, mācoties Valmieras tehnikumā, pedagogi manī viesa pārliecību, ka jebkurš mērķis ir sasniedzams, ja vien pats esi ieinteresēts mācīties un piedalīties procesā. Tāpat esmu kļuvusi apzinīgāka, atbildīgāka un disciplinētāka. Tas turpmāk man daudz palīdzēs studijās un arī sasniegt savu mērķi uzņēmējdarbībā.

Aktivitātes tiek īstenotas Erasmus+ projekta Nr.  2021-1-LV01-KA121-VET-000011169 ietvaros un tiek līdzfinansētas no Eiropas savienības budžeta.