07.09.2021

Dalies:

Atsākušās pieaugušo mācības klātienē

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences novērtēšana” 5.kārtas ietvaros no septembra ir atsākušās mācības klātienē. Pieaugušie pilnveidoja savas prasmes gaļas produktu ražošanā un metālapstrādē.

SAM 8.4.1 18

Mācību grupa P21-2020, kas apgūst moduļu kopu gaļas produktu ražošanā, skolotājas Maldas Martinsones vadībā mācības uzsāka ar gaļas izciršanas pamatu apguvi, atkaulošanas un atcīpslošanas prasmju attīstīšanu, kā arī pilnveidoja iepriekš apgūtās zināšanas par izejvielu un palīgmateriālu lietošanu gaļas produktu ražošanā. Divu dienu darbīgais mācību process rezultējās ar pirmo pašu radīto gaļas produkciju – sulīgām cepamdesām. Mācības noslēdzās ar degustāciju, kā arī ražošanas procesa un produkta organoleptisko īpašību izvērtēšanu.

Mācības aizvadītajā nedēļā uzsāka arī metālapstrādes mācību grupas P22-2021 izglītojamie, kuri pēc ilgāka mācību pārtraukuma ir sagaidījuši savu iespēju uzsākt klātienes praktiskās apmācības lokmetināšanā. Viņu skolotājs Jānis Putniņš pirmajās nodarbībās ar lielu pacietību un atbildību ievadīja topošos metinātājus droša darba procesa organizēšanā un ievērošanā, katram sniedza nepieciešamo uzmundrinājumu un vērtējumu par paveikto. Savukārt otra metinātāju grupa P20-2020 no augusta vidus ir devušies kvalifikācijas praksē uzņēmumā SIA “VALPRO” un atgriezīsies tehnikumā jau pēc dažām nedēļām, lai kārtotu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Pārējām grupām, kas mācās projekta 5.kārtā, ar mācību atsākšanu klātienē vēl pavisam nedaudz jāpagaida, kad mazināsies mācību laboratoriju un profesionālo priekšmetu skolotāju noslodze.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.

Ar pieaugušo izglītības iespējām Valmieras tehnikumā var iepazīties šeit.