01.11.2021

Dalies:

Attālinātā profesionālā pilnveide “Datu bāzu programmēšanā” pieaugušajiem

PIKC Valmieras tehnikums ESF Projekta 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.- attālinātajā- kārtā īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu “Datu bāzu programmēšana” (160h).

SAM 8.4.1 16

Mācības attālināti Zoom tiešsaistes platformā jau no š.g. 28.septembra pamatā otrdienu, trešdienu un ceturtdienu vakaros kopā ar PIKC Valmieras tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu un topošo Skola2030 Izglītības tehnoloģiju mentoru Jāni Ribu turpina 8 pieaugušie izglītojamie no Valmieras, Rīgas, Jēkabpils, Ventspils, Valkas novadiem un Viļānu pagasta.

Apgūstot profesionālās pilnveides programmā “Datu bāzu programmēšana” pieaugušie izglītojamie atpazīs algoritmu struktūru veidus, lasīs algoritmus, izstrādās un novērtēs algoritmus, izstrādās algoritmu kādā no programmēšanas valodām, veidos, pārbaudīs, uzturēs un uzlabos datu bāzes vadības sistēmas, iemācīsies novērst uzturamās datu bāzes programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas.

Informācija par projektu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā https://www.macibaspieaugusajiem.lv/, kā arī Valmieras tehnikuma mājas lapā https://valmierastehnikums.lv/lv/pieauguso-izglitiba

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

SAM 8.4.1 12