26.02.2015

Dalies:

Būvniecība un remonta darbi Rankā

Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā rit būvniecības un remonta darbi. Septembra beigās SIA “RUBATE” uzsāka meža tehnikas mācību poligona būvniecību. Lietainais laiks ir ievērojami apgrūtinājis darbu izpildi. Taču 12.oktobrī notikušajā būvsapulcē SIA “RUBATE” pārstāvis apliecināja, ka jaunbūve tiks pabeigta laikā.

SAM 8.1.3 13

Oktobrī skolas ēkā ir sākušies remontdarbi dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetos. Vienkāršoto telpu atjaunošanu veic SIA “BD&C”. Trīs mēnešu laikā tiks atjaunoti divi mežsaimniecības kabineti, kā arī ķīmijas un fizikas kabineti. Šīs mācību klases tiks arī aprīkotas ar atbilstošu inventāru un iekārtām. Lai netiktu iekavēts mācību process, remontdarbu laikā nodarbības ir pārceltas uz citiem skolas kabinetiem.

Vienlaikus norit aktīvs darbs arī pie jauna un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību aprīkojuma iegādes iepirkumu dokumentācijas izstrādes. Mācību gada sākumā ir notikusi datortehnikas un daļēja mēbeļu piegāde, iegādi veicot Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pašlaik rit iepirkuma procedūra mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegādei dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem. Turpmāko mēnešu laikā plānots izsludināt iepirkumu izglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” mācību aprīkojuma piegādei. Plašāka informācija par iepirkumiem, pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā. Skatīt šeit!

Būvdarbi, remontdarbi, iekārtu un aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā tiek īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” ietvaros. Investīcijas tiek veiktas divās izglītības programmās – “Meža darbi un tehnika” un “Koka izstrādājumu izgatavošana”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā