26.02.2016

Dalies:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valmieras tehnikums 2016. gada 22. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valmieras tehnikums 2016. gada 22.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir Valmieras tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Valmieras tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – īstenos projektu, kura rezultātā līdz 2019. gada vidum tehnikuma kompleksā Valmierā, kā arī Rankas struktūrvienībā tiks veikti ieguldījumi, lai izveidotu mūsdienīgu vidi un mācību aprīkojumu līdzšinējo izglītības programmu modernizēšanai un jaunu izglītības programmu izveidei.

Valmierā plānots izveidot jaunu izglītības programmu “Mehānika un metālapstrāde”, kas ļaus sagatavot plaša profila speciālistus ar zināšanām tādās jomās kā atslēdzniecība, virpošana, frēzēšana, metināšana, rasēšana. Jaunās izglītības programmas vajadzībām projekta ietvaros plāno izveidot mūsdienīgu Multifunkcionālu metālapstrādes mācību laboratoriju un iegādāties izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo aprīkojumu, mēbeles un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Tāpat ieguldījumi tiks veikti jaunas sākotnējās profesionālās izglītības programmas „Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” izveidei, iegādājoties izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo aprīkojumu, mēbeles un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Papildus tiks veikta Valmieras tehnikuma ēkas pagraba telpu atjaunošana, lai tās būtu piemērotas nepieciešamo mācību materiālu glabāšanai.

Rankas teritoriālajā struktūrvienībā plānots modernizēt aprīkojumu un materiālo bāzi izglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” pilnveidei, kā arī attīstīt jaunu izglītības programmu “Meža darbi un tehnika”. Jaunās izglītības programmas vajadzībām tiks izveidots mācību poligons meža tehnikai, tiks iegādāts mūsdienīgs aprīkojums, mēbeles un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Papildus tiks veikta dabas zinātņu kabinetu un mežsaimniecības kabinetu atjaunošana un aprīkošana.Projekts tiks īstenots Vidzemes plānošanas reģionā – Vadu ielā 3, Valmierā un Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā.

Projekta īstenošanas ilgums – 31 mēnesis pēc vienošanās noslēgšanas, ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.augustā.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 786 690, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 1 518 686,50 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 268 003,50.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstošu kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/006