26.02.2015

Dalies:

Drīzumā tiks izsludināts iepirkums Metālapstrādes mācību laboratorijas būvniecībai

SAM 8.1.3 11

Valmieras tehnikuma un SIA “BM-projekts” noslēgtā līguma par būvprojekta izstrādi multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas jaunbūvei un tai piegulošās teritorijas labiekārtojumam izpilde tuvojas noslēgumam. Ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas akcepts izstrādātajam būvprojektam, un tiek gatavota dokumentācija, lai jau tuvākajās dienās izsludinātu iepirkumu jaunbūves būvdarbiem projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” ietvaros.

Turpinās arī citu projekta ietvaros plānoto aktivitāšu ieviešana – Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā notikušās mācību aprīkojuma piegādes. Jau ir piegādātas mēbeles, kā arī datortehnika, kas tiek izmantoti mācību procesā.

Atjaunotajos ķīmijas un fizikas kabinetos ir izvietots jauns, moderns aprīkojums, ko piegādāja SIA Saint-Tech”. Abos kabinetos ir uzstādītas speciālas laboratoriju mēbeles aprīkotas ar ūdens un elektrības komunikācijām. Ķīmijas kabinetā ir uzstādīts velkmes skapis, lai ķīmijas eksperimenti un demonstrācijas noritētu droši. Fizikas kabinets ir ieguvis virkni ierīču un aprīkojuma, kas atvieglos mācību procesu.

Par nelielu daļu ķīmijas kabineta aprīkojuma vēl tiks izsludināts atsevišķs iepirkums līdz 2018.g. aprīļa beigām.