26.02.2018

Dalies:

Ekspluatācijai nodota metālapstrādes laboratorija

SAM 8.1.3 4

Valmieras tehnikuma Multifunkcionālās metālapstrādes mācību laboratorijas būvdarbi ir pabeigti, un būvdarbu veicējs SIA “AIMASA” 30.septembrī ēku ir nodevis ekspluatācijā. Būvdarbi veikti plānotajā termiņā, atbilstoši SIA “BM projekts” izstrādātajam būvprojektam. Vēl rit atlikušie mācību telpu iekārtošanas darbi, lai jau tuvākajā laikā laboratorijā varētu sākties praktiskās apmācības mehartonikas, mehānikas un mašīnbūves, kā arī telemehānikas un loģistikas jomās.

Lai jauno ēku aprīkotu ar mācību procesam nepieciešamajām iekārtām, vasaras sākumā tik izsludināts iepirkums ID Nr. VIAA 2019/24 ERAF VT “Iekārtu un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām”. Konkursā ir noslēgti vairāki līgumi – ar UAB “Atomeksim” par metālapstrādes iekārtu piegādi, savukārt ar SIA “Sentios” par noliktavas aprīkojuma un mērinstrumentu piegādi. Par atlikušajām iepirkuma priekšmeta daļām “Metināšanas aprīkojums”, “Darba vietas aprīkojums” un “Noliktavas iekārtas” ir izsludināti jauni iepirkumi: 19.09.2019. iepirkums ID Nr.VIAA 2019/50 ERAF VT “Iekārtu un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām” un 25.09.2019. iepirkums ID Nr.VIAA 2019/54 ERAF VT “Metināšanas aizsarglīdzekļu, galdu un piederumu piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām”.

Būvdarbi un aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikumā tiek īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā.