05.01.2023

Dalies:

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību prakšu uzņēmumos»Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.

Kompensācija uzņēmējam – 1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

Projekts skaitļos:

Valmieras tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 281 audzēknis.

Valmieras tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 942 audzēkņi.

Valmieras tehnikumā populārākās profesijas projekta ietvaros:

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Grāmatvedis

Klientu apkalpošanas speciālists

Mašīnbūves tehniķis

Loģistikas darbinieks

Mehatronisko sistēmu tehniķis

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Viesmīlis

Pavārs

Programmēšanas tehniķis

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis

Valmieras tehnikumā projekta ilggadīgie sadarbības partneri – uzņēmumi un organizācijas, kurās izglītojamie izvēlas iziet praksi:

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis – SIA “WOLTEC”

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists/ Pavārs/ Viesmīlis/ Viesmīlības pakalpojumu speciālists – SIA “KANTĪNE B”, SIA “Hotel Wolmar”, SIA “Anvei”, SIA “Ahh-meat”, SIA “J.D. & CO”, SIA “Mazais Ansis”, SIA “Akustika”, SIA “Akācija E.V.”, SIA “ILVA I”, SIA “VALDEKO” un citi.

Klientu apkalpošanas speciālists- Valmieras novada pašvaldība un struktūrvienības, Smiltenes novada pašvaldība un struktūrvienības, Cēsu novada pašvaldība un struktūrvienības, Valmieras zonālais arhīvs un citi.

Loģistikas darbinieks – SIA “AUSTRIS AG”, SIA “PEPI RER”, SIA “Valmiermuižas alus”, AS “Cēsu alus”, AS “Smiltenes piens”,  AS “STORA ENSO LATVIJA”, SIA “Baltic Logistic Solutions”, SIA “FIRMA MADARA 89”, SIA “MAXIMA Latvija”, SIA “Sanitex”, SIA “Valrek”un citi. 

Mašīnbūves tehniķis – SIA “AIMASA”, SIA “Baltma”, SIA “Metāro”, SIA “VALPRO”, SIA “Asimet”, SIA “Rubate metal”un citi.

Mehatronisku sistēmu tehniķis – SIA “PEPI RER”, SIA “Valmiermuižas alus”, AS “Smiltenes piens”, SIA “STORA ENSO LATVIJA”,  AS “Valmieras piens”, AS “Valmieras stikla šķiedra”, SIA “VALPRO”, SIA “Metāro”, SIA “4 PLUS”, SIA “Ciedra PRO”, SIA “Daiļrade koks” un citi.

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs – SIA “Baltma”, SIA “Daiļlrade Koks”, SIA “Metāro”, SIA “VALPRO” un citi.

Programmēšanas tehniķis – Informācijas tehnologiju speciālistu arodbiedrība, SIA “USO”, Druvis Baltiņš, Mārtiņš Vitenbergs, SIA “Rental Latvia”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Wonderland Media”, Smiltenes un Valmieras novada pašvaldība un citi.

Grāmatvedis – SIA “ANJ Finanses”, AS “NEXIA AUDIT ADVICE”, IK “Mazais birojs”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “ACTIO PROJEKT”, SIA “GIMI”, SIA “VIENOTIE INTERNET DATI” un citi.

Vairāk par projektu: