04.03.2014

Dalies:

Īstenotas metināšanas praktiskās mācības sadarbībā ar profesionālo vidusskolu Igaunijā

Valmieras tehnikums uzsācis sadarbību ar Vīlandes profesionālo vidusskolu, metināšanas apmācību nodrošināšanā. 21.grupas audzēkņi, kuri apgūst mašīnbūves tehniķa specialitāti, vienu nedēļu praktiski darbojās pasniedzēja Alberta Ustimenko vadībā.

Alberts Ustimenko ir Pēterburgas kuģu būves institūta absolvents, kas jau vairāk nekā 10 gadus māca metālapstrādi Vīlandes profesionālajā vidusskolā. Valmieras tehnikuma audzēkņi igauņu pasniedzēja vadībā apguva pamatus rokas lokmetināšanā (MMA), lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un inertās gāzes vidē (MIG), kā arī metināšanu ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG).

Viespasniedzēja piesaiste īstenota Erasmus+ programmas projekta Nr.2018-1-EE01-KA102-046894 „Mobility as an Efficient Tool in Vocational Education“ ietvaros. Sadarbību pasniedzēju un audzēkņu apmaiņā iecerēts turpināt arī nākamajā mācību gadā.