19.08.2019

Dalies:

Izlaidums lokmetinātājiem un gaļas produktu izgatavotājiem

17. augustā bija ļoti nozīmīga diena tiem desmit ESF “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtas dalībniekiem, kuri vairāk nekā divus mēnešus Valmieras tehnikumā bija cītīgi mācījušies un nozares uzņēmumos praktizējušies, līdz paguvuši jaunu profesiju. Šajā dienā notika divi profesionālās kvalifikācijas eksāmeni- “gaļas produktu izgatavotājs” un “lokmetinātājs ar mehānizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”

Izglītojamie ar lielu atbildību un nopietni ir piedalījušies mācību procesā, kas attainojās eksāmenu rezultātos, kuri bija ļoti labi, teicami un pat izcili.

Izglītojamie stāsta, ka Projekts pavēris viņiem lielisku iespēju praktiski apgūt lietas un procesus, par ko sen jau sapņojuši, bet vairākkārt atlikuši un nav uzdrīkstējušies sākt. Gandarīti par saviem audzēkņiem ir arī profesionālo priekšmetu skolotāji Malda Martinsone, Jānis Kalpaks un Romāns Krastiņš. Viņi atzīst, ka mācību process ir bijis liels izaicinājums arī priekš viņiem, jo pieaugušo auditorija vienmēr ir daudz prasīgāka- katram ir sava iepriekšējā pieredze un motivācija, kādēļ vēlas kaut ko jaunu iemācīties vai pilnveidot prasmes.

Projekta 3.kārta Valmieras tehnikumā ir noslēgusies ar profesionālas kvalifikācijas apliecību svinīgu izsniegšanu tālākizglītības programmu “Metālapstrāde” un “Gaļas produktu ražošana” absolventiem, bet jau pavisam tuvu startam ir arī Projekta 4.kārtas uzsākšana.