18.01.2022

Dalies:

Jauni sadarbības partneri Austrijā un Maltā

Šis gads Valmieras tehnikumam vainagojies ar diviem jauniem Erasmus+ ārvalstu profesionālās pilnveides partneriem STEM jomā – uzsākta sadarbība ar organizāciju “BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH” Austrijā un kompāniju  “Ec.Act Malta” Maltā.

Lai attīstītos daudzpusīgas profesionālās un sociālās kompetences, liela loma izglītības kvalitātē ir mācībspēku un izglītojamo papildu prasmju iegūšanai starptautiskā vidē. Šo prasmju veiksmīgai apguvei kā jauniešiem, tā arī profesionāļiem ir jāprot analizēt plašu informācijas apjomu, pielietot kritisko un analītisko domāšanu, pielāgoties strauji mainīgai videi, strādāt multikulturālā vidē, īsā laika periodā sniegt radošus, uz pozitīvu ilgtermiņa ietekmi vērstus problēmu risinājumus, kā arī jāzina vismaz viena svešvaloda. Erasmus+ prakses un mācību laikā šīs kompetences iespējams iegūt un ievērojami attīstīt pat dažās nedēļās. 

2021. gada pavasarī Valmieras tehnikums saņēma izcilības zīmi par aktīvu un kvalitatīvu iesaisti Erasmus+ projektos. Līdz pat 2027. gadam tas sniegs iespēju vairākiem simtiem skolas audzēkņu un pedagogu starptautiskā vidē paaugstināt profesionālo konkurētspēju un uzlabot mācību kvalitāti. Pēdējo 10 gadu laikā jaunieši un pasniedzēji ir guvuši daudzveidīgu pieredzi, izglītojoties gan Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan Turcijā un Šveicē. Turklāt pēdējos piecos gados mobilitātes projektos iesaistīto skolēnu un mācībspēku skaits audzis par veseliem 40%, sniedzot iespēju apgūt jaunākās tendences profesionālajā izglītībā Eiropā un pasaulē vairāk kā 300 projektu dalībniekiem no Valmieras tehnikuma.

Šeit uzzināsi plašāk par organizāciju “BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH” Austrijā un kompāniju  “Ec.Act Malta” Maltā.

Aktivitāte tiek līdzfinansēta no Erasmus+ programmas un tiek īstenota projekta “Starptautiska pieredze profesionālai izaugsmei”, Nr. 2019-1-LV01-KA116-060238 ietvaros.