26.02.2015

Dalies:

Jauns mācību aprīkojums Rankā

SAM 8.1.3 9

Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā vasara bijis darbīgs laiks – veikts vairāku mācību kabinetu remonts, kā arī iegādāts un uzstādīts moderns aprīkojums. Šajā mācību gadā nodarbības bioloģijā, ķīmijā un fizikā visiem audzēkņiem notiks divos atjaunotos dabas zinātņu kabinetos. Praktiskajiem darbiem kabinetos uzstrādāti specializēti galdi ar ķīmiski izturīgu virsmu, kā arī velkmes skapis, nodrošinot uzskatāmu un drošu laboratorijas darbu veikšanu.

Jauniešiem, kuri apgūst izglītības programmu “Meža darbi un tehnika”, būs iespēja praktizēties ar jauniem forvardera/harvestera mācību simulatoriem. Mežsaimniecības kabinetā uzstādīti divi LOGSET simulatori, kas piedāvā plašas iespējas izglītības programmas apguvei, sagatavojot audzēkņus praktiskajām nodarbībām darba vidē.

Savukārt izglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” vajadzībām uzstādīta moderna krāsošanas kamera. Iekārta aprīkota ar dubulto filtrēšanas sistēmu ar apdares materiālus apturošiem filtriem. Speciāla krāsošanas filtrācijas siena nodrošina izsmidzinātās krāsas daļiņu nosūkšanu telpā, gluži kā ražošanas uzņēmumos.

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu struktūrvienības telpās mitināsies arī Rankas pamatskola. Pārcelšanās uz tehnikuma kabinetiem notikusi vasarā, tādēļ jau septembrī mācību process varēsi ritēt pilnā sparā. Kabinetu remontu un pielāgošanu Rankas pamatskolas vajadzībām finansē Gulbenes novada dome.

Savukārt remontdarbi, iekārtu un aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma īstenoto izglītības programmu īstenošanai tiek veikti projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” ietvaros Nr. 8.1.3.0/16/I/006. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā.