28.12.2020

Dalies:

Jauns “mācību gads” pieaugušajiem sācies decembrī

SAM 8.4.1 22

Gandrīz pašā gada nogalē Valmieras tehnikumā ir uzsāktas mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas ietvaros. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ nodarbības šobrīd ir atļauts īstenot tikai attālināti, tāpēc, izvērtējot izglītības programmu saturu un tehniskās iespējas, tika pieņemts lēmums decembrī mācības uzsākt tikai divām grupām, bet pārējo grupu kursantiem nāksies pacietīgi gaidīt savu izvēlēto mācību sākumu janvārī un februārī.

Viena no mācību grupām, kas uzsāka apmācības decembrī, nokomplektējusies sadarbībā ar lielāko metālapstrādes uzņēmumu Vidzemē – SIA “VALPRO”, kuras vadība rekomendējusi saviem darbiniekiem iesaistīties pieaugušo izglītības projektā un Valmieras tehnikumā apgūt lokmetināšanu ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).
Savukārt otras grupas izglītojamie, kuri uzsākuši mācības, ir izvēlējušies apgūt atsevišķus moduļus no izglītības programmas “Gaļas produktu ražošana”. Viņi lielākoties jau šobrīd ikdienas gaitās (piemēram, mājražošanā, medījumu gaļas un bioloģiskās gaļas pārstrādē) ir saskārušies ar nepieciešamību papildināt esošās zināšanas un apgūt jaunas prasmes dažādu gaļas produktu izgatavošanā.

Paldies skolotājiem, kuri bija gatavi pilnveidot savu profesionālo kompetenci un pieņemt izaicinājumu strādāt ar pieaugušajiem attālināti! Paldies kursantiem par izdarīto izvēli un uzticēšanos Valmieras tehnikumam! Un visi kopā ļoti ceram uz situācijas stabilizēšanos un drīzu tikšanos klātienē!