29.06.2022

Dalies:

Juveliera cienīga metināšanas tehnika jaunajā 2022./2023.M.G.!

Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesiju apguvei š.g. 27. jūnijā Valmieras tehnikuma 14 administrācijas un pedagoģiskie darbinieki praktiski apguva metināšanas simulācijas iekārtas “Soldamatic IE 4.0 Education+/ Lifetime” pielietošanu mācību procesā.

Simulācijas iekārta ļaus izglītojamajiem uzlabot MMA, MIG, MAG, TIG metināšanas tehnikas nianses, virtuāli un vizuāli analizēt kvalitātes rādītājus pirms darba ar īstiem materiāliem, tādējādi taupot resursus un samazinot iespējamos plānotos izglītības programmas izdevumus. To izmantojot, ikvienam būs iespēja trenēties dažādos līmeņos, no iesācēja līdz pat ekspertam, pakāpeniski uzlabojot metināšanas prasmju līmeni.

“Soldamatic IE 4.0 Education+/ Lifetime” lietošana un izmantošana līdz 2025. gadam iespējama, pateicoties ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.SAM “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Metinšānas simulācijas iekārta būs noderīgs papildinājums Valmieras tehnikuma metālapstrādes laboratorijai, kas atklāta 2020. gadā, lai sagatavotu plaša profila speciālistus ar zināšanām tādās jomās, kā atslēdzniecība, virpošana, frēzēšana, metināšana, rasēšana u.c.