11.03.2021

Dalies:

Kā Ar Jaunieti Runāt Par Karjeru?

4. marta vakarā 3. kursa audzēkņu vecāku tiešsaistes sanāksmē “Es runāju, es uzklausu un es sadzirdu savu bērnu” piedalījās vieslektors Andris Arhomkins, kurš dalījās padomos,  kā ar jaunieti runāt par karjeru.

Kāds tad ir jaunietis šodien? Ar ko viņš atšķiras no vecākiem viņu jaunībā? Kā ar jaunieti sarunāties, lai vecāki dzirdētu? Kas ir efektīva komunikācija?  Uz šiem jautājumiem ir iespēja saņemt atbildes, noklausoties tiešsaistes sanāksmes ierakstu šeit. 

A.Arhomkina lekcija norisinājās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.