28.02.2014

Dalies:

Karjeras Atbalsta Īstenošana Skolā Februāra Un Marta Mēnesī

Mācību gada 2. semestris ir iesācies strauji un Valmieras tehnikumā kā arī Rankas teritoriālajā struktūrvienībā ir aizvadīti vairāki mācību izbraucieni, kas notikuši pateicoties skolas dalībai ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

26. februārī 1. un 3. kursa mehatronisko sistēmu tehniķi un 2. kursa mašīnbūves tehniķi devās uz atvērto durvju pasākumu Vidzemes skolēniem RTU Cēsu filiālē, kur iepazinās ar jauno dizaina laboratoriju “theLAB Cēsis” un tajā pieejamajām tehnoloģijām jaunu ideju un produktu attīstīšanai. Audzēkņiem bija iespēja uzzināt informāciju par 3D printēšanu, par to kādas inovācijas līdz ar 3D printēšanas attīstību ieviestas dažādās nozarēs, tajā skaitā arī viņu apgūstamajās.

Pēc dizaina laboratorijas apmeklējuma, tika saņemtas daudz apmierinātas atsauksmes, kā arī ieteikumi šo laboratoriju apmeklēt arī citiem audzēkņiem.

Savukārt 1. martā jebkuram Valmieras tehnikuma audzēknim bija iespēja doties uz lielāko izglītības iestādi Latvijā – “Skola 2019”. Šo iespēju izmantoja pavisam 94 audzēkņi. Audzēkņiem bija iespējas noskaidrot visu par tālākās izglītības iespējām savā nozarē, kā arī pilnveidot savas prasmes jautājumu uzdošanā un komunikācijas veidošanā ar citu izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Rankas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi 14. martā devās uz Rīgu, lai pilnveidotu savas zināšanas un iepazīstos ar potenciālajiem darba devējiem, izstādē “Māja 1 2019”. Iespēju apmeklēt izstādi izmantoja 14 audzēkņi, kas apgūst būvizstrādājumu galdnieka kā arī galdnieka palīga specialitāti.

Audzēkņi pēc izstādes apmeklējuma bija apmierināti un ieguvuši daudz jaunu iespaidu un ideju, ko izmantot mācību darbā.Kopumā audzēkņi ar notikušajiem braucieniem ir apmierināti un guvuši iedvesmu mācību turpināšanai.