29.02.2016

Dalies:

Karjeras Izglītības Pasākumi

Pagājušajā nedēļā Valmieras tehnikumā, tajā skaitā Rankas teritoriālajā struktūrvienībā, karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējuma ietvaros, 1.kursa izglītojamajiem notika nodarbība “Purva bridējs”, par karjeru ietekmējošajiem riska faktoriem.

Nodarbības turpmākajā gaitā, biedrības “Papardes zieds” speciālistu vadībā, tika organizēts grupu darbs par dažādu veidu atkarībām un to ietekmi uz karjeru, uz cilvēka dzīvi kopumā. Caur dažādiem praktiski veicamiem uzdevumiem (bumbiņas mešana, līdzatkarības vingrinājums, alko-brilles u.c.)  un aktīvām diskusijām, izglītojamajiem bija iespēja iepazīt un apzināties, kāda veida atkarības pastāv un kā tās var ietekmēt cilvēka dzīves kvalitāti.

Kā pēc nodarbības atzina izglītojamie, nodarbība bijusi vērtīga, jo bija iespēja ar zinošiem speciālistiem runāt par karjerai traucējošiem faktoriem, par kuriem ikdienā tiek runāts maz vai netiek runāts vispār.

Jāpiemin, ka šī skolas izglītojamajiem bija jau otrā aktivitāte projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējuma ietvaros, jo 19.oktobrī Rankas teritoriālās struktūrvienības būvizstrādājumu galdnieka un galdnieka palīga specialitāšu 1.-4.kursa 37 izglītojamie Rīgā apmeklēja izstādi “Māja. Dzīvoklis. 2017”.