08.02.2024

Dalies:

Kas jāzina audzēkņiem, uzsākot DVBM?

Valmieras tehnikums turpina īstenot darba vidē balstītas mācības – atbilstoši MK noteikumiem Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”.