14.06.2022

Dalies:

Mācības pieaugušajiem 7.kārta Valmieras tehnikumā

SAM 8.4.1 5

Valmieras tehnikumā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros Valmieras tehnikums īsteno 2 izglītības programmas:

  • Profesionālo tālākizglītības programma “Metālapstrāde” ar kvalifikāciju- lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). Mācību grupas P27-2022 ietvaros kompetences nostiprina un apgūst 10 nodarbinātie.
  • Profesionālās pilnveides izglītības programmu “Datu bāzes programmēšana” (160h) izvēlējušies un attālināti apgūst 5 izglītojamie.

Informācija par projektu un citiem mācību piedāvājumiem pieejama šeit, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājaslapā.
Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.