22.06.2021

Dalies:

Mācības pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei. Piesakies līdz 30.jūnijam!

Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sestā kārta būs veltīta digitālo prasmju apguvei.

SAM 8.4.1 20

Pieteikšanās ritēs līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Arī sestajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti.

Sestajā kārtā Valmieras tehnikums piedāvā apgūt kādu no 4 profesionālās pilnveides izglītības programmām:

Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem šeit.

Visu apstiprināto mācību programmu saraksts no 31.maija būs pieejams publiski mājas lapā macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Draugiem.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.