26.02.2015

Dalies:

Noslēgumam tuvojas skolas telpu modernizēšana Rankā

SAM 8.1.3 12

Par spīti lietainajiem laika apstākļiem rudenī, Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā ir pabeigti meža tehnikas mācību poligona būvdarbi. Darbus veica SIA “Rubate”, kas ir plaši pazīstama ceļu un laukumu būvdarbu jomā. Izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” ietvaros poligona laukums tiks izmantots audzēkņiem apgūstot praktiskās nodarbības darbā ar meža tehniku.

Oktobrī skolas ēkā sākās remontdarbi dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetos, kas nu jau noslēgušies. Uzņēmums SIA “BD&C” ir veicis atjaunošanas darbus divos mežsaimniecības kabinetos, kā arī ķīmijas un fizikas kabinetos. Kabineti ir ieguvuši pavisam jaunu, mūsdienīgu veidolu, tie ir kļuvuši ērtāki audzēkņiem un pasniedzējiem.

Tomēr, lai atjaunotos dabas zinātņu kabinetus varētu pilnvērtīgi izmantot, vēl jāpagaida līdz noslēgsies mēbeļu un aprīkojuma piegāde. Ķīmijas un fizikas mācību kabinetu aprīkojuma iegādei ir noslēgti līgumi ar SIA “Saint-Tech”, kuru ietvaros tiks piegādāts ne tikai moderns mācību aprīkojums un ierīces, bet arī speciālas laboratorijas mēbeles un velkmes skapis. Plānots, ka aprīlī aprīkojums jau būs uzstādīts un pieejams mācību procesā.

Ir noslēdzies arī iepirkums izglītības programmas “Meža darbi un tehnika” aprīkojuma iegādei un tā rezultātā janvārī ir noslēgts līgums ar SIA “4forest” par divu mācību simulatoru forvardera/harvestera darbiem iegādi un uzstādīšanu. Tas vēl nav viss aprīkojums, šobrīd tiek gatavota dokumentācijas atkārtotai iepirkuma izsludināšanai izglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” mācību aprīkojuma piegādei, kā arī vēl plānots iepirkt izglītības programmai “Meža darbi un tehnika” modernu aprīkojumu.

Būvdarbi, remontdarbi, iekārtu un aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā tiek īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” ietvaros. Investīcijas tiek veiktas divās izglītības programmās – “Meža darbi un tehnika” un “Koka izstrādājumu izgatavošana”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā.