08.06.2022

Dalies:

Nozari papildina kvalificēti gaļas produktu izgatavotāji

Valmieras tehnikumā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros profesionālās tālākizglītības programmu “Gaļas produktu ražošana” ar kvalifikāciju – gaļas produkta izgatavotājs apguva esošie un topošie pārtikas rūpniecības nozares iesaistītie pieaugušie izglītojamie.

SAM 8.4.1 7

Laika periodā no 16.02.2022. līdz 28.05.2022 pieaugušie izglītojamie kopā ar profesionālās izglītības pedagoģēm M. Martinsoni un E. Ozolu apguva gan desu un konservu ražošanu, gan bioloģiskās un medījuma gaļas pārstrādi un citus šīs jomas meistarstiķus.

Paldies šai grupai arī par idejām pieaugušo izglītības programmu turpmākai īstenošanai!
Sirsnīgu pateicību veltām Valmieras tehnikuma ilggadīgiem un jaunajiem sadarbības partneriem- kvalifikācijas eksāmena komisijai Jāņa Šļaukstiņa, Ivetas Blankas un Aldas Kozlovas personā par pieaugušo izglītojamo eksāmena novērtējumu un novēlējumiem tālākajām profesionālajām gaitām.

Informācija par projektu un citiem mācību piedāvājumiem pieejama šeit, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājaslapā.
Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

SAM 8.4.1 6