12.11.2021

Dalies:

Pasniedzēji un topošie mehatroniķI pieredzes apmaiņā itālijā

Priecājamies, ka arī šajā laikā varam ceļot, gūt jaunu pieredzi, mācīties no labiem piemēriem un pilnveidoties! Te mūsu mehatronikas audzēkņi un pasniedzēji Itālijā, apciemojot vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Turīnā. Skolotāji ar jauniegūto iedvesmu jau ir atpakaļ, taču puiši joprojām turpina praksi. Lai vērtīgs laiks gan profesionālajai, gan personiskajai izaugsmei! 

Aktivitāte tiek līdzfinansēta no Erasmus+ programmas un tiek īstenota projekta “Profesionālā attīstība jauniem izaicinājumiem”, 2020-1-LV01-KA116-077375 ietvaros.