Pasniedzēju kategorija: Pieaugušo izglītības resursu centrs

13.03.2024

Džūlija Sniķere

Galvenā speciāliste-metodiķe…

Read More…

Pieaugušo izglītības resursu centra vadītājs…

Read More…