12.06.2020

Dalies:

Pašvaldību vadītāji un eksperti diskutē par inovācijām pilsētu attīstībā

6.jūnijā Ventspils pulcēja pilsētu vadītājus un pilsētu attīstības speciālistus no visas Latvijas. Diskusiju pasākumā “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā pilsētās” pašvaldību, valsts iestāžu, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un citi pārstāvji diskutēja par tādām Latvijas pilsētu aktualitātēm kā talantu piesaiste, izglītības tehnoloģiju nozīme un ieviešana, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaiste un pilsētu mārketings. Pasākums bija veltīts Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen) uzsākšanai.

Tēmu aktualitāti apliecināja lielais apmeklētāju skaits. Diskusiju klausīties un tajā piedalīties bija ieradušies vairāk kā simts eksperti un profesionāļi no Ventspils, Valmieras, Rīgas, Salaspils, Ozolniekiem, Aizkraukles, Liepājas, Bauskas, Jēkabpils, Ilūkstes, Kuldīgas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Dobeles, Salas novada, Nīcas, Ķekavas, Jelgavas, Skrundas un Tukuma.

nextgen-12062020

Paneļdiskusiju par talantu piesaisti pilsētām vadīja Your Move dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis, uz diskusiju aicinot Vidzemes Augstskolas administratīvo prorektori Ivetu Putniņu, Ventspils Augstskolas rektoru Kārli Krēsliņu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Biznesa atbalsta centra vadītāju Ilzi Valdmani. Diskusija noslēdzās ar vairākiem secinājumiem. Pirmkārt, tika uzsvērta pilsētu spēcīga zīmola nozīme, kā arī spēja sevi pozicionēt un “pārdot” tieši talantiem un profesionāļiem. Otrkārt, eksperti atzina, ka pilsētām jābūt ambiciozām un drosmīgām, nebaidoties savās idejās un attīstības projektos “apdzīt” valsti. Un treškārt, eksperti diskutēja par ārvalstu studentu un profesionāļu piesaisti, kā arī augstskolu, uzņēmumu un sabiedrības gatavību tos uzņemt. Diskusijas dalībnieki secināja, ka uzņēmēji jau šobrīd nodarbina un ir gatavi nodarbināt ārvalstu speciālistus, un arī izglītības iestādes kļūst arvien atvērtākas, reizē uzsverot NextGen projektā plānoto aktivitāšu nozīmi jauna tipa mārketinga ieviešanā izglītības iestādēs, lai piesaistītu tieši Z paaudzes jauniešus. Noslēdzot diskusiju, eksperti aicināja Latvijas pilsētas un pašvaldības veidot arvien ciešāku sadarbību ar tehnikumiem un augstskolām, tādējādi daudz proaktīvāk iesaistoties sadarbībā ar jaunajiem talantiem un noturot tos reģionā.

Otrā paneļdiskusija tika veltīta izglītības tehnoloģiju jautājumam, kā arī tam, kāda ir izglītības tehnoloģiju ieviešanas un STEAM stiprināšanas nozīme nākotnes darba ņēmēju digitālās pratības veicināšanai. Diskusiju vadīja Ventspils Izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāja, Skola 2030 vecākā eksperte Inga Pāvula. Paneļdiskusijā piedalījās Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša, Ventspils Digitālā centra direktora vietnieks Raitis Roze un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Zinātnes centra “Kurzemes Democentrs” vadītāja Dita Lašinska. Šajā paneļdiskusijā bija divas nozīmīgākas atziņas. Pirmkārt, akūtā nepieciešamība mainīt izglītības sektorā strādājošo motivāciju un domāšanas veidu no fiksētā (es darbojos savu prasmju un zināšanu ietvaros, kritiku uztveru personīgi un pats sliktākais ir neizdošanās) uz izaugsmi orientēto (es visu varu apgūt, man patīk izmēģināt jaunas lietas, izaicinājumi un neizdošanās ir iespēja augt). Otrkārt, neatbildētais jautājums par motivāciju, kas cilvēkiem liek izvēlēties STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla, matemātika) virzienus kā savu karjeras ceļu. Eksperti uzdeva retoriskus jautājumus par to, vai jaunieša lēmumu par labu STEAM mainīs obligāts eksāmens fizikā, savstarpēja skolu salīdzināšanās ar eksāmenu rezultātiem, vai tomēr nepieciešams ieviest risinājumus, kas balstīti padziļinātā to audzēkņu, kas izvēlējušies STEAM, motivācijas pētījumā.

Noslēdzošā paneļdiskusija tika veltīta ļoti interesantai tēmai – ārvalstu tiešo investīciju piesaistei pilsētām. Paneļdiskusiju vadīja Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis, uz diskusiju aicinot Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, Ventspils domes priekšsēdētāja 1. vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes priekšsēdētāju Ivaru Eglāju. Diskusijas dalībnieki pārrunāja vairākus jautājums, kas attiecināmi uz valsts tēlu un politiku kopumā un kas būtiski ietekmē ikvienas pilsētas un pašvaldības iespējas piesaistīt investīcijas. Kā nozīmīgākie šķēršļi tika minēti neskaidrais valsts zīmols kopumā, Latvijas un Baltijas valstu kā piefrontes zonas novērtējums no ārvalstu investoru puses, grūtības ārvalstu uzņēmumiem atvērt kontus bankās un saņemt aizdevumus projektu realizēšanai, kā arī ES programmu zemais finansējuma apjoms industriālo ēku būvniecībai. Diskusijas noslēgumā gan Ventspils, gan Valmieras pārstāvji apstiprināja savu apņēmību turpināt rūpēties par rūpniecības izaugsmi pilsētās, tai skaitā uzsverot sadarbības nozīmi, kuras rezultātā NextGen projekta ietvaros taps esošajai situācijai pielāgotas pilsētu stratēģijas un mārketing pasākumi tieši ārvalstu investīciju piesaistei.

Projekts ”Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen) ļaus Ventspilī un Valmierā ieviest un testēt jaunas pieejas darba vietu radīšanā. Viens no NextGen projekta uzdevumiem būs dalīties ar projekta ietvaros paveikto un rezultātiem, kā arī gataviem risinājumiem ar citām Latvijas un Eiropas pilsētām. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.