16.04.2024

Dalies:

Paziņojums par Rakstisku izsoli

Valmieras tehnikuma virtuves un palīgtelpu noma

Nomas objekta veids un lietošanas mērķisValmieras tehnikuma virtuves un palīgtelpu noma
Valmieras tehnikums, Vadu iela 3, Valmiera.
Būves kadastra apzīmējums 96010131404001.
Kopējā iznomājamā platība 69,77 m2.
Lietošanas mērķis – konditorejas pakalpojumu nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītojamajiem un darbiniekiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana, ar nomas tiesībām trīs reizes nedēļā, 96 stundas mēnesī.
Iznomāšanas termiņšlīdz 2025.gada 30.jūnijam
Izsoles solisNomas maksa par telpām 0,55 EUR/ m2 (bez PVN)
Nomas tiesību nosacījumi un pretendentu pieteikšanās termiņšNosacījumi atbilstoši sludinājumam un tam ievienotajai dokumentācijai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā. Iesniegšanas termiņš līdz 2024.gada 22.aprīļa plkst.13.00.
Nomas objekta apskates vieta un laiksDarba dienās, sākot ar 16.04.2024. plkst. 8:30 līdz 16.00, iepriekš vienojoties ar Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci Lindu Ribu pa tālr. 20083787.
Rakstiskas izsoles rezultāti
DokumentācijaRakstiskas izsoles nolikums
1.pielikums Nomas līguma projekts
2.pielikums Nomai nododamo telpu plāns un saraksts
3.pielikums Pieteikums izsolē