04.03.2017

Dalies:

Pieredzes apmaiņas vizītes ārvalstu uzņēmumos un skolās

Janvāra sākumā praksē uz dažādiem uzņēmumiem Spānijā, Vācijā un Portugālē devās 22 Valmieras tehnikuma audzēkņi. Ārvalstu uzņēmumos jaunieši mācību un kvalifikācijas praksi kopumā apgūs sešas nedēļas. Vienlaikus ar audzēkņiem pieredzes vizītēs devās arī tehnikuma skolotāji, administrācijas pārstāvji un prakšu vadītāji.

Spānijā vizītes laikā tika apmeklētas vairākas četru un piecu zvaigžņu viesnīcas, piemēram Hotel Miramar Barcelona , Amistat Beach Hostel, Praktik Hotel un citas. Šajos viesmīlības uzņēmumos 8 tehnikuma jaunieši uzsāka praktizēties viesnīcas reģistratūras darbu, viesu apkalpošanu un telpu uzkopšanu, savukārt skolotājai bija iespēja novērot, ēnot viesnīcā strādājošo darbinieku ikdienu. Tādejādi tika sniegts ieskats viesnīcu un tajās esošo restorānu darba organizācijā, kā arī kvalitātes standartu uzturēšanā vienā no Eiropas populārākajiem tūrisma galamērķiem – Barselonā.

Vācijā darba grupa 6 skolotāju un prakšu vadītāju sastāvā iepazina duālo izglītības sistēmu. Saskaņā ar statistikas datiem Vācijā profesionālo izglītību ir izvēlas ap 60% jauniešu, kamēr Eiropā vidējais rādītājs ir 46%. Projekta dalībnieki Berlīnē apmeklēja specializētu semināru par šo tematu, kā arī devās vizītēs uz uzņēmumiem, kas nodrošina prakses vietas Valmieras tehnikuma audzēkņiem no izglītības programmas “Mehatronika”. Iepazīstot jaunākās nozaru tendences Vācijā, skolotāji pētīja Effizienzhaus jeb Efektīvās mājās risinājumus, kā arī paviesojās BMW Berlin ražotnē.

Darbīga bija arī tehnikuma administrācijas vizīte Lisabonā. Tās laikā tika apmeklētas profesionālās izglītības iestādes Escola Professional de Almada un Escola do Turismo, kā arī seminārs “Profesionālās izglītības sistēma Portugālē”. Vērtējot mācību prakses nodrošināšanu tehnikuma audzēkņiem, tika iepazīti vairāki uzņēmumi pārtikas produktu ražošanas nozarē, kā arī pētīta iespēja sadarbību paplašināt arī loģistikas jomā.

Apmeklētajos Vācijas un Spānijas uzņēmumos audzēkņu prakses tika īstenotas pirmo reizi, tādēļ pieredzes vizītes laikā tika rūpīgi vērtētas turpmākās sadarbības iespējas. Pēc atgriešanās no mācību vizītēm tehnikuma darbinieki ir dalījušies ar saviem novērojumiem un snieguši ieteikumus mācību procesa un praktisko apmācību procesa pilnveidošanai. Jauniešu prakse un pieredzes vizītes ārzemēs ir daļa no Erasmus+ projekta “Ārvalstu pieredze profesionālai izaugsmei” Nr.2017-1-LV01-KA116-035352, ko līdzfinansē Eiropas Savienība.