26.02.2015

Dalies:

Piesaistītas investīcijas 1,7 miljonu apmērā

2016.gada izskaņā Valmieras tehnikums ir uzsācis apjomīga projekta īstenošanu, turpinot izglītības iestādes modernizāciju. Turpmāko gadu laikā, sekojot tautsaimniecības attīstības tendencēm, plānots attīstīt kopumā četras izglītības programmas projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”.

Kopumā investējot vairāk nekā 1,7 miljonus eiro, plānots attīstīt Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā īstenotās izglītības programmas kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošanas, kā arī mežsaimniecības jomā. Tādējādi iecerēts vecināt profesionālās izglītības pieejamību un pievilcību arī šajā Vidzemes daļā. Savukārt Valmierā tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu klāsts, piedāvājot pēc pamatskolas apgūt vēl divas profesijas – tekstiliju ražošanas speciālists un mašīnbūves tehniķis. Šī mērķa sasniegšanai tiks papildināta Valmieras tehnikuma materiāli tehniskā bāze un arī paplašinātas tehnikuma telpas, būvējot jaunu multifunkcionālu metālapstrādes laboratoriju.

Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša norāda, ka projekta plānošana notikusi ciešā sasaitē ar darba tirgu: “Jaunu, kvalitatīvu profesionālās izglītības programmu pieejamība un to atbilstība darba devēju vajadzībām ir viens no mūsu izglītības iestādes pamata uzdevumiem. Tehnikumam tas veiksmīgi izdodas, pateicoties aktīvai sadarbībai ar nozaru pārstāvjiem, kas veido pieprasījumu pēc jaunajiem speciālistiem un palīdz to prognozēt nākotnē.”

Vienošanās par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu ir noslēgta ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu 1 786 690,00 eiro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 85% un valsts budžeta līdzfinansējums – 15% apmērā. Valmieras tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – projektu īstenos līdz 2019. gada vidum. Valmieras tehnikumā iespējams iegūt vairāk kā 20 dažādas profesijas jauniešiem ar pamata vai vidējo izglītību, kā arī izvēlēties kādu no mūžizglītības programmām.

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/006