04.03.2015

Dalies:

Precizēta informācija par dalībnieku atlases konkursu projektā „Audzēkņu prakse pārtikas ražošanas un ēdienu gatavošanas jomā dānijā un mehatronikas, telemehānikas un loģistikas pedagogu profesionālā pilnveide Anglijā”

Ir precizēti projekta „Audzēkņu prakse pārtikas ražošanas un ēdienu gatavošanas jomā Dānijā un Mehatronikas, Telemehānikas un loģistikas pedagogu profesionālā pilnveide Anglijā” dalībnieku uz Dāniju atlases konkursa datumi:

28. grupai– 27. aprīlī plkst. 14.10 Ausekļa ielas 25b ēkā;

12. grupai-29. aprīlī plkst. 15.00 Ausekļa ielas 25b ēkā.

Atlases konkursā tiek aicināti pieteikties 12. un 28. grupas audzēkņi, kas apgūst ēdināšanas pakalpojumu speciālista un pārtikas produktu ražošanas tehniķa profesiju. Lai piedalītos atlasē līdz 22. aprīlim obligāti ir jāiesūta CV un iesniegums uz e-pastu liene.golca@vpvsk.lv. Rekomendācijas vēstules no iepriekšējām prakses vietām tiks uzskatītas par papildus priekšrocību dalībnieku atlasē.

Finansējums kopumā piešķirts 15 prakses vietām uz ko var pieteikties pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas audzēkņi.

Papildus informācija:
Liene Golča
Valmieras tehnikums
projektu vadītājas asistente