04.03.2014

Dalies:

Projekta „audzēkņu prakse pārtikas ražošanas un ēdienu gatavošanas jomā dānijā un mehatronikas, telemehānikas un loģistikas pedagogu profesionālā pilnveide anglijā” dalībnieku uz dāniju atlases konkursa rezultāti.

Noslēdzies projekta „Audzēkņu prakse pārtikas ražošanas un ēdienu gatavošanas jomā Dānijā un Mehatronikas, Telemehānikas un loģistikas pedagogu profesionālā pilnveide Anglijā” dalībnieku uz Dāniju atlases konkurss.

Projekta „Audzēkņu prakse pārtikas ražošanas un ēdienu gatavošanas jomā Dānijā un Mehatronikas, Telemehānikas un loģistikas pedagogu profesionālā pilnveide Anglijā” 2.plūsmas uz Dāniju dalībnieku atlases konkursa rezultāti:

  • 28. grupas rezultāti pieejami šeit
  • 12. grupas rezultāti pieejami šeit.

Paldies visiem, kas piedalījās atlasē!