25.01.2021

Dalies:

“Sadzirdi Profesionāli”

19.janvāri jau otro reizi MS Teams platformā pie mums viesojās uzņēmuma “Peruza” valdes loceklis Roberts Dlohi. Šajā pasākuma laikā mūsu Mehatronisku sistēmu tehniķi, Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāji un Mašīnbūves tehniķi guva vairākas dzīves atziņas:

  • Meklējot darbu, skaties, lai darbs patīk nevis cik par to maksās.
  • Lai cik maziņa ir mūsu valsts, tā ražo rūpniecības iekārtas visai pasaulei.
  • Ir jāstrādā un jāmācās, lai sapņi piepildītos.
  • Prakse vai darbs, attieksmei ir nozīme.
  • Galvenais ir gribēt darīt!
  • Nekad nepadoties un mācīties kārtīgi!
  • Darba devēji novērtē interesi darbā. 

Šajā mācību gadā mums noteikti Robertam jāsaka: “Paldies par sadarbību tiešsaistē”. Cerams, ka nākamajā gadā uzņēmumu “Peruza” un arī Robertu Dlohi mēs varēsim satikt klātienē, lai klātesot redzētu iekārtu ražošanu un projektēšanu. 

SIA “Peruza” Muceniekos pilvētīgi sāka strādāt 2008.gadā. Uzņēmums ražo īpašas iekārtas pārtikas rūpniecības vajadzībām, galvenokārt tās ir iekārtas zivju pārstrādei. Peruza eksportē ap 90% savu iekārtu, kas nes Peruza preču zīmi uz daudzām pasaules valstīm – Zviedriju, Lielbritāniju, Dāniju, Nīderlandi, Franciju, Horvātiju, Krieviju, Ukrainu, Ameriku, Filipīnu, Āfriku,  Lietuvu, Igauniju un citām.

Galvenās uzņēmuma vērtības ir tās, ka viņi tic, ka arī pārbaudītas tehnoloģijas var tikt uzlabotas, viņu ražotās iekārtas klientiem nes peļņu un Peruza ražotās iekārtas pasaulei dod vairāk kvalitatīvas pārtikas. Uzņēmumā Peruza darbojas vairāk nekā 70 darbinieki no dažādām specializācijām, kā, piemēram, mehānikas konstruktori, mehatroniķi, robotu inženieri, elektroinženieri, automātiķi, programmētāji u.c. 

Uzņēmums Peruza noteikti nav domāts tiem cilvēkiem, kas ir dīvānā sēdētāji. Lai strādātu vai dotos praksē uz Peruzu ir jāgrib darīt, ir jāgrib mācīties, ir jāmirdz acīm, ir jābūt vēlmei mācīties un augt, tad arī atalgojums sekos tev pa pēdām”.

Pasākums norisinājās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.