11.07.2022

Dalies:

Sāksies mācības pieaugušajiem 8.kārta Valmieras tehnikumā

No šī gada 2.augusta līdz 31.augustam aicinām pieteikties dalībai ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 8.kārtā.

SAM 8.4.1 3

8. kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Piedāvātās izglītības programmas
Kopumā šajā kārtā tiks piedāvātas 44 izglītības programmas, no tām 39 profesionālās tālākizglītības programmas ar iespēju iegūt kādu no 20 piedāvātajām kvalifikācijām, 4 profesionālās pilnveides izglītības programmas, kā arī 1 studiju kurss digitālo pamata prasmju apguvei (DigComp pamatlīmenis 1).
Iespēja apgūt profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju, projekta ietvaros šajā kārtā tiks piedāvāta pēdējo reizi.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu vai Profesionālās tālākizglītības izglītības programmu apguves izmaksas 90-95% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 5-10%. Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas ir darba attiecībās, mācības ir bez maksas.

Mācību programmu saraksts būs pieejams publiski vienlaikus ar 8. kārtas izsludināšanu šeit, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājaslapā.