Dalies:

SAM 8.5.1

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

Finansējuma saņēmējs:

Latvijas Darba devēju konfederācija

Īstenošanas laiks:

2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta kopējais finansējums:

20 572 986 EUR

Finansējuma avots:

Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds un valsts budžets

05.01.2023

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un

LASĪT TĀLĀK