Dalies:

SAM 8.5.2

ESF projekts SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Finansējuma saņēmējs:

Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks:

2016.gada 16.decembris – 2022.gada 30.jūnijs.

Projekta kopējais finansējums:

112 572 584 EUR

Finansējuma avots:

Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds un valsts budžets

Projekta mērķi

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

29.06.2022

Simulācijas iekārta ļaus izglītojamajiem uzlabot MMA, MIG, MAG, TIG metināšanas

LASĪT TĀLĀK

01.03.2018

Informācija par projektu: http://www.lddk.lv/projekts/sam-8-5-1-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzeknu-skaitu-pec-to-dalibas-darba-vide-balstitas-macibas-vai-macibu-prakse-uznemuma-istenosanas-noteikumi/ Projekta sadarbības partneri: Uzņēmumi: http://www.lddk.lv/uznemumi/ Valsts izglītības

LASĪT TĀLĀK

01.03.2017

Projekta īstenošanas progress par periodu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018. Informācija

LASĪT TĀLĀK